Đăng ký mẫu thử

Làm phẳng và mờ sẹo

• Phạm vi khuyến mãi: Toàn quốc.
• Thời gian đăng ký nhận quà: Từ ngày 03/04/2017 đến hết ngày 30/04/2017.
• Khách hàng của chương trình khuyến mãi: Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết của chương trình quà tặng:

Khách hàng đăng kí nhận mẫu thử sản phẩm Gel mờ sẹo ScarZ 12g
• Số lượng mẫu thử: 1000 sản phẩm Gel mờ sẹo ScarZ 12g
• Khách hàng vui lòng đăng kí đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin trên.
• Mỗi tên, số điện thoại, email, địa chỉ chỉ được đăng kí nhận mẫu thử 1 lần.
• BTC sẽ chọn ra 1000 khách hàng may mắn để nhận mẫu dùng thử.
• Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu mẫu thử thất lạc do khách hàng đăng kí thông tin không chính xác.
• Mẫu thử sẽ được gửi đến khách hàng trong vòng 1 tuần từ khi kết thúc đăng kí nhận mẫu thử (03/04/2017 – 30/04/2017).
* Kết quả chương trình sẽ được công bố tại Danh sách nhận mẫu thử  vào ngày 5/5/2017

Quy định chung

• Khách tham gia chương trình cần phải đọc, hiểu rõ và tuân theo các thể lệ và điều kiện tham dự chương trình.
• BTC có quyền thay đổi, chỉnh sửa và bổ sung thể lệ chương trình mà không báo trước.
• BTC có thể sử dụng thông tin cá nhân cho khách hàng đăng ký nhận quà tặng cho các hoạt động quảng cáo khác.
• BTC sẽ trực tiếp giải quyết các trường hợp tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến chương trình và quyết định của BTC là kết quả cuối cùng.
• Nhân viên công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam), các công ty đối tác và các bên thứ ba tham gia tổ chức thực hiện chương trình này đều không được tham gia

Hiện tại chưa công bố kết quả. Bạn hãy đợi đến ngày 5/5/2017